Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

« Les Ateliers de Blicquy » is een onderneming voor aangepast werk in volle ontwikkeling. Het is een industrieel activiteitencentrum gespecialiseerd in:

  • de verpakking van fijne poeders, korrels, poeder en industriële vloeistoffen
  • verpakking in metaal
  • industriële verpakking voor de grootdistributie en BtoB
  • outsourcing in ondernemingen

Geschiedenis

1964

“Les Ateliers de Blicquy” werden opgericht in 1964 en kreeg als tweede vzw haar erkenning als beschutte werkplaats met als doel om volwassen gehandicapten een beroepsbezigheid te geven. Gaandeweg werd de idee van de beschutte werkplaats verlaten.
1992

De installatie in 1992 van een eigen Paritair Comité was kenmerkend: arbeiders kunnen nu meestemmen voor de sociale verkiezingen, kunnen zich kandidaat stellen en worden verkozen, participeren aan de besluitvorming betreffende een eigen CAO.
1995

1995 was een keerpunt in de evolutie. De oprichting van het Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH) (Waals agentschap voor integratie van gehandicapten), dat vandaag de naam draagt van Agence pour une Qualité de Vie (AVIQ) (Agentschap voor levenskwaliteit), was de voorbode voor de afschaffing van de benaming Beschutte werkplaats. Vanaf nu heten deze instellingen Ondernemingen voor aangepast werk.
2011

In 2011 verlaten de Ateliers de Blicquy het vzw-statuut en wordt het een Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en een sociaal doel. Deze nieuwe evolutie is in lijn met de economische realiteit van de onderneming.
2017

Eind 2017 starten de Ateliers de Blicquy met het eerste deel van de verhuizing naar het industrieterrein van Leuze.

Onze missie, onze waarden, onze visie

De Ateliers de Blicquy” willen de sociale integratie van personen die omwille van hun handicap niet onmiddellijk toegang hebben werk in het gewone industriële arbeidscircuit.
Vandaag geeft de onderneming meer dan 180 personen stabiel, waardevol en kwalitatief werk aan met kansen voor een verdere ontplooiing. De onderneming wil de competenties van haar medewerkers actualiseren door vorming en wil de beschikbare kennis en knowhow optimaal inzetten.
Net zoals elke onderneming hebben we een belangrijke economische taak in het kader van een duurzame tewerkstelling.  Onze prioriteit: de tevredenheid van onze klanten. Daarom willen we uitmuntend zijn. Om deze uitmuntendheid nog verdere te versterken geven we blijk van een zo groot mogelijke flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

We zijn dus een volwaardige economische speler.

Naast onze interesse voor de socioprofessionele integratie en onze economische belangen, zijn we eveneens bezorgd om de problematieken betreffende duurzame ontwikkeling.

Als Onderneming voor aangepast werk kunnen we bovendien een AGEFIPH-attest afleveren voor de Franse ondernemingen of een AVIQ-attest voor de Waalse openbare diensten.