Outsourcing in ondernemingen

Outsourcing in ondernemingen

Detachering van personeel in uw onderneming voor sorteerwerken, goederenbehandeling, conditionering, verpakking, schoonmaak, schilderen en lakken, opbergen, archiveren, administratief werk, onder folie verpakken, onkruid wieden, onderhoud en aanplanting van akkers, parken en tuinen…

U kunt genieten van gekwalificeerde arbeiders aan een competitieve prijs. Flexibel, snelle interventietijden bij u ter plaatse.  Omkadering en sturing voorzien door onze monitoren.

Zo kunt u zich met uw team concentreren op taken met een hoge toegevoegde waarde.

Een serviceaanbod dat u, naast een voor de hand liggen financieel voordeel, bovendien een sociale meerwaarde biedt.

Kortom, iedereen wint:

 • de arbeider (stabiliteit, zich gewaardeerd voelen, loon)
 • de klant (flexibiliteit, soepelheid, financieel voordeel, sociaal imago)
 • onze onderneming (missie, onze waarden)
 • en ook nog voor de maatschappij: minder werkloosheid en ziekenkas
sous-traitance extérieure en entreprise

Uw voordelen:

 • een concurrentieel uurtarief
 • een dalend tarief in functie van het aantal personen
 • de mogelijkheid om een teamverantwoordelijke te plaatsen op vraag: verplicht vanaf 10 personen (norm van het AVIQ)
 • geen sociale lasten
 • geen betaald verlof of dertiende maand
 • één maandfactuur alles inbegrepen
 • geplande opvolging van het personeel door ons (elke week), zelfs dagelijks als er een teamverantwoordelijke aanwezig is
 • flexibiliteit en soepelheid: kan worden stopgezet door de dag vooraf voor 10 uur te verwittigen
 • geen vereist minimum in termen van het aantal operatoren of de duurtijd (bezetting van ons personeel in functie van uw werkritme, productieritme en behoeften)
 • snelheid van interventie
 • geen verbrekingsvergoedingen
 • Ad-hoc opdrachten, langetermijnopdrachten of opdrachten voor onbepaalde duur (minimaal 1 prestatiedag)
 • sociale meerwaarde voor uw onderneming
 • motivatie van het personeel dat geniet van een voltijdse overeenkomst bij onze onderneming.
 • alle administratie gebeurt door ons (dimona, afwezigheid wegens ziekte, verlof, enz…)
 • in het geval van een arbeidsongeval wordt het onderzoek en de afhandeling door ons gedaan. Een ongeval komt dus niet in uw frequentiegraad.
 • standaard werkkledij (waaronder werkschoenen) wordt door onze voorzien.